Nieuws / Actualiteiten

Maatregelen i.v.m. corona virus

Beste lezer(es),

 

Mijn Geldkompas geeft gehoor en invulling aan de richtlijnen vanuit de overheid en het R.I.V.M. die zijn uitgevaardigd op donderdag 12 maart 2020. In ieder geval tot 1 april zullen onderstaande gemaakte afspraken binnen Mijn Geldkompas gelden, tenzij tussentijds de overheid met andere richtlijnen/ aanwijzingen komt.

  • Binnen het kantoor is een roulerend rooster gemaakt van de aanwezigheid van medewerkers. Uitgangspunt is minimale bezetting op kantoor, zodat dagelijkse werkzaamheden voortgang kunnen hebben. De andere ingeroosterde medewerkers voor die dag zullen dan thuiswerken.
  • Alle fysieke afspraken met derden zijn afgezegd voor deze periode. Daar waar op een andere manier contact nodig is, zal gebruik gemaakt worden van telefoon of skype bijv.
  • Bezoeken aan de Rechtbank hebben we nog even buiten beschouwing gelaten. We willen even afwachten ook wat de Rechtspraak hier zelf over besluit.

Doel is de dagelijkse werkzaamheden doorgang te laten vinden. Dat betekent dat er geen veranderingen komen waar het gaat om betalen, bijvoorbeeld naar leefgeldrekeningen. Verwerking van post en dergelijke zal doorgaan.

Vanwege de beperkte bezetting de komende weken kan het zijn dat u niet direct de medewerker te spreken krijgt die u wenst. Ik vraag u hiervoor begrip. Het helpt ons als u dan via de mail een bericht stuurt naar ons. Medewerkers die thuis werken op dat moment krijgen dan de mail direct doorgestuurd en kunnen reageren.

De medewerkers van de afdeling Welzijn ( voor curatele en mentor-zaken) hebben een mobiele telefoon van Mijn Geldkompas. Manieren om contact met hen te zoeken blijven hetzelfde.

Met hartelijke groet

Huib van Vliet

directeur Mijn Geldkompas

 

Vacature bestuur Mijn Geldkompas

Mijn Geldkompas is op zoek naar een bestuurslid per 1 januari 2020

Onze Stichting werkt voor verstandelijk beperkte mensen. Wij treden op als curator, bewindvoerder en mentor van een groot aantal cliënten en verzorgen daarnaast voor veel cliënten tevens inkomensbeheer.

Als professionele organisatie ervaren we ook een maatschappelijke betrokkenheid bij deze doelgroep. Als bestuurslid van de Stichting levert u een bijdrage aan het beleid van de organisatie. Samen zetten we ons in voor een professionele dienstverlening voor de cliënt waarbij we veel waarde hechten aan de woorden “zorgvuldig, laagdrempelig en met hart voor mensen”, zoals dit ook in ons logo terug komt.

Affiniteit met de doelgroep is gewenst. Ervaring met communicatie en public relations is een pré.

Reacties kunnen aangeboden worden aan Frans Kroon, secretaris van de Stichting. Emailadres frans.kroon@mijngeldkompas.nl

Meer informatie over de Stichting kunt u vinden op www.mijngeldkompas.nl

 

Nieuwsbrief najaar 2019

Beste lezer,

De nieuwsbrief najaar 2019 is te lezen en te downloaden op onze website. U vind deze onder het kopje “algemeen” . Ook is de Nieuwsbrief te lezen bij “Nieuws” en dan “nieuwsbrieven”.

Tarieven 2020

 

Geachte lezer,

De tarieven voor 2020 zijn vastgesteld door Mijn Geldkompas. U kunt deze inzien en downloaden op de pagina ‘algemeen’.  Daar waar Mijn Geldkompas wettelijk vertegenwoordiger is van een cliënt worden de tarieven van de Rechtspraak gevolgd. Een uitzondering hierop is het tarief voor beschermingsbewind bij cliënten die binnen een instelling woonachtig zijn. Daar waar Mijn Geldkompas inkomensbeheer verzorgt is gekozen voor een indexering van 1,8898% voor 2020. Dit is het indexeringspercentage wat de Rechtspraak hanteert voor 2020 voor haar tarieven.

Huib van Vliet

Mijn Geldkompas

Kunstwerk Mijn Geldkompas

Beste bezoeker van de Mijn Geldkompas site.

Bij de verhuizing van Zwammerdam naar Alphen aan den Rijn hebben we een aantal kunstwerken opgehangen in onze werkomgeving die gemaakt zijn door verstandelijk beperkte cliënten. Buiten dat ze erg fraai zijn en tot de verbeelding spreken vertellen deze kunstwerken allemaal een eigen verhaal. Het past ook goed bij de werkzaamheden die wij doen voor deze doelgroep. We zijn er dan ook erg blij mee dat we zulke mooie dingen hebben hangen.

We hebben gevraagd aan een bij Mijn Geldkompas aangesloten cliënt , waarvan we weten dat hij onder andere van schilderen houdt, of hij een speciaal kunstwerk wilde maken voor Mijn Geldkompas. Artistieke vrijheid was groot , het moest wel iets zeggen van onze organisatie.  En dat is hem goed gelukt! ‘Geld’, ‘kompas’, ‘het hart'( voor mensen), de kleuren van de huisstijl. We vinden het allemaal zeer geslaagd wat hij gemaakt heeft, en hebben hem gevraagd te komen kijken naar hoe zijn kunstwerk er bij hangt in het kantoor van Mijn Geldkompas.

Ik wil Maico Reule bij deze erg bedanken voor het kunstwerk wat hij voor ons gemaakt heeft. Het heeft een prominente plek gekregen zodat je er niet omheen kunt als je bij ons binnen komt. Ik heb beloofd reclame te maken voor hem als kunstenaar, en bij deze doe ik dat dan ook. Nogmaals dank Maico!

Op de foto’s kunt je Maico zien met het kunstwerk wat hij gemaakt heeft.

Verhuizing Mijn Geldkompas

Beste lezer(es),

Met dit bericht breng ik jullie op de hoogte van onze voorgenomen verhuizing. In de laatste nieuwsbrief van najaar 2018 is al gemeld dat deze verhuizing aanstaande is.

Vanaf maandag 11 februari 2019 zijn we gevestigd en ook bereikbaar in ons verbouwde onderkomen in Alphen aan den Rijn. Alle aangesloten cliënten en hun contactpersoon krijgen een verhuisbericht. Deze zal volgende week verstuurd gaan worden. Veel bekenden en relaties zullen ook een verhuisbericht krijgen.

Ons adres zal worden: Europalaan 16, 2408 BG in Alphen aan den Rijn. In dit kantorengebouw genaamd Tauro hebben we enkele units gehuurd. Telefoonnummer zal per 11 februari 2019 zijn 0172 796857. Onze emailadressen blijven hetzelfde. Dit geldt ook voor onze website.

Binnenkort kunt u meer lezen over de verhuizing van onze organisatie.

Met vriendelijke groet

Huib van Vliet

 

Verhuizing Mijn Geldkompas

Zoals u hebt kunnen lezen in de afgelopen nieuwsbrief gaat het kantoor van Mijn Geldkompas verhuizen. Per februari 2019 zullen we een nieuw adres en telefoonnummer gaan krijgen. We gaan van het terrein van Hooge Burch in Zwammerdam, waar we ruimtes huurden, naar Alphen aan den Rijn. Daar zullen we in het TAURO gebouw gaan werken. Met de verhuizing naar Alphen aan den Rijn zal Mijn Geldkompas geen gebruik meer maken van de (ingehuurde) ondersteuning op gebied van ICT en telefonie vanuit Ipse de Bruggen. We krijgen dan ook een nieuw telefoonnummer wat u te zijner tijd zult kunnen lezen op onze website en/of verhuisbericht.

Inmiddels zijn de verbouwings- en installatiewerkzaamheden in volle gang en kijken we uit naar de verhuizing. We stellen alles in het werk om deze verhuizing geen nadelige gevolgen te laten hebben op onze dienstverlening. Overigens blijven het website adres en de emailadressen die we gebruiken hetzelfde.

Huib van Vliet

Meer weten?

Meer weten?

- Mijn Geldkompas - Zorgvuldig, laagdrempelig en met hart voor mensen | Europalaan 16 | 2408 BG  Alphen aan de Rijn | © Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering en Curatele