Nieuws / Actualiteiten

OnView per 1 april

Beste lezer,

Per 1 april is Mijn Geldkompas volledig over gegaan naar het werken met OnView. Er is hard gewerkt door iedereen om zaken goed voor elkaar te krijgen. Ik ben trots op alle medewerkers en de mensen van OnView die dit voor elkaar hebben gekregen!

Voor de klant/cliënt zal er het nodige veranderen in de inzage in zijn of haar situatie. Daarover volgt binnenkort meer nieuws. De dienstverlening zal daardoor op een nog hoger niveau komen dan we al hadden.

Omdat we nog wel moeten wennen aan het nieuwe systeem zullen alle mogelijkheden pas na verloop van tijd benut gaan worden. Voor jou als cliënt en voor u als wettelijk vertegenwoordiger en/of betrokkene zullen alle zaken die je/u gewend bent gewoon doorlopen. Eerder dit jaar is gemeld dat de financiële overzichten die elke maand verstuurd werden de komende maand niet verstuurd worden. Daarvoor vraag ik uw begrip. We gebruiken de komende weken om voor iedereen die daar recht op heeft een inlog in het systeem te verzorgen zodat je/u altijd toegang hebt tot de zaken betreffende de cliënt waar u bewindvoerder/curator van bent. Dit  geldt overigens ook voor alle cliënten die hun eigen zaken willen bekijken in OnView.

Houd dus de website in de gaten.

Huib van Vliet  directeur Mijn Geldkompas

Cliënt begroting 2021

Beste lezer,

Voor 2021 heeft Mijn Geldkompas afspraken gemaakt met Ipse de Bruggen over de cliënt begroting 2021. Onderdeel daarvan is geweest de uitgaven die gedaan worden voor de cliënt via het Web Kas Bank Boek van Ipse de Bruggen.

Voor de bespreking van deze zaken is gebruik gemaakt van een stuk wat vanuit Mijn Geldkompas is geschreven over de uitgaven die voor cliënten gedaan kunnen worden en de overwegingen daarbij. Kern van de zaak blijft dat de woonlocatie alleen onvermijdelijke en noodzakelijke uitgaven voor een cliënt mogen doen. Hieronder kun je het stuk lezen.

financieel beheer cliënten IdB aangesloten bij MGk..docx

Voor de begeleiding en zorgmanagers van Ipse de Bruggen is woensdag 11 november een mail gestuurd met de werkwijze voor de begroting van 2021 wat Mijn Geldkompas betreft. Deze werkwijze kun je hieronder lezen, maar ook terug vinden bij het kopje “algemeen” op deze website

Toelichting bij begroting 2021 Mijn Geldkompas

 

Maatregelen i.v.m. corona virus

Beste lezer(es),

 

Mijn Geldkompas geeft gehoor en invulling aan de richtlijnen vanuit de overheid en het R.I.V.M. die zijn uitgevaardigd op donderdag 12 maart 2020. In ieder geval tot 1 april zullen onderstaande gemaakte afspraken binnen Mijn Geldkompas gelden, tenzij tussentijds de overheid met andere richtlijnen/ aanwijzingen komt.

  • Binnen het kantoor is een roulerend rooster gemaakt van de aanwezigheid van medewerkers. Uitgangspunt is minimale bezetting op kantoor, zodat dagelijkse werkzaamheden voortgang kunnen hebben. De andere ingeroosterde medewerkers voor die dag zullen dan thuiswerken.
  • Alle fysieke afspraken met derden zijn afgezegd voor deze periode. Daar waar op een andere manier contact nodig is, zal gebruik gemaakt worden van telefoon of skype bijv.
  • Bezoeken aan de Rechtbank hebben we nog even buiten beschouwing gelaten. We willen even afwachten ook wat de Rechtspraak hier zelf over besluit.

Doel is de dagelijkse werkzaamheden doorgang te laten vinden. Dat betekent dat er geen veranderingen komen waar het gaat om betalen, bijvoorbeeld naar leefgeldrekeningen. Verwerking van post en dergelijke zal doorgaan.

Vanwege de beperkte bezetting de komende weken kan het zijn dat u niet direct de medewerker te spreken krijgt die u wenst. Ik vraag u hiervoor begrip. Het helpt ons als u dan via de mail een bericht stuurt naar ons. Medewerkers die thuis werken op dat moment krijgen dan de mail direct doorgestuurd en kunnen reageren.

De medewerkers van de afdeling Welzijn ( voor curatele en mentor-zaken) hebben een mobiele telefoon van Mijn Geldkompas. Manieren om contact met hen te zoeken blijven hetzelfde.

Met hartelijke groet

Huib van Vliet

directeur Mijn Geldkompas

 

Vacature bestuur Mijn Geldkompas

Mijn Geldkompas is op zoek naar een bestuurslid per 1 januari 2020

Onze Stichting werkt voor verstandelijk beperkte mensen. Wij treden op als curator, bewindvoerder en mentor van een groot aantal cliënten en verzorgen daarnaast voor veel cliënten tevens inkomensbeheer.

Als professionele organisatie ervaren we ook een maatschappelijke betrokkenheid bij deze doelgroep. Als bestuurslid van de Stichting levert u een bijdrage aan het beleid van de organisatie. Samen zetten we ons in voor een professionele dienstverlening voor de cliënt waarbij we veel waarde hechten aan de woorden “zorgvuldig, laagdrempelig en met hart voor mensen”, zoals dit ook in ons logo terug komt.

Affiniteit met de doelgroep is gewenst. Ervaring met communicatie en public relations is een pré.

Reacties kunnen aangeboden worden aan Frans Kroon, secretaris van de Stichting. Emailadres frans.kroon@mijngeldkompas.nl

Meer informatie over de Stichting kunt u vinden op www.mijngeldkompas.nl

 

Nieuwsbrief najaar 2019

Beste lezer,

De nieuwsbrief najaar 2019 is te lezen en te downloaden op onze website. U vind deze onder het kopje “algemeen” . Ook is de Nieuwsbrief te lezen bij “Nieuws” en dan “nieuwsbrieven”.

Tarieven 2020

 

Geachte lezer,

De tarieven voor 2020 zijn vastgesteld door Mijn Geldkompas. U kunt deze inzien en downloaden op de pagina ‘algemeen’.  Daar waar Mijn Geldkompas wettelijk vertegenwoordiger is van een cliënt worden de tarieven van de Rechtspraak gevolgd. Een uitzondering hierop is het tarief voor beschermingsbewind bij cliënten die binnen een instelling woonachtig zijn. Daar waar Mijn Geldkompas inkomensbeheer verzorgt is gekozen voor een indexering van 1,8898% voor 2020. Dit is het indexeringspercentage wat de Rechtspraak hanteert voor 2020 voor haar tarieven.

Huib van Vliet

Mijn Geldkompas

Kunstwerk Mijn Geldkompas

Beste bezoeker van de Mijn Geldkompas site.

Bij de verhuizing van Zwammerdam naar Alphen aan den Rijn hebben we een aantal kunstwerken opgehangen in onze werkomgeving die gemaakt zijn door verstandelijk beperkte cliënten. Buiten dat ze erg fraai zijn en tot de verbeelding spreken vertellen deze kunstwerken allemaal een eigen verhaal. Het past ook goed bij de werkzaamheden die wij doen voor deze doelgroep. We zijn er dan ook erg blij mee dat we zulke mooie dingen hebben hangen.

We hebben gevraagd aan een bij Mijn Geldkompas aangesloten cliënt , waarvan we weten dat hij onder andere van schilderen houdt, of hij een speciaal kunstwerk wilde maken voor Mijn Geldkompas. Artistieke vrijheid was groot , het moest wel iets zeggen van onze organisatie.  En dat is hem goed gelukt! ‘Geld’, ‘kompas’, ‘het hart'( voor mensen), de kleuren van de huisstijl. We vinden het allemaal zeer geslaagd wat hij gemaakt heeft, en hebben hem gevraagd te komen kijken naar hoe zijn kunstwerk er bij hangt in het kantoor van Mijn Geldkompas.

Ik wil Maico Reule bij deze erg bedanken voor het kunstwerk wat hij voor ons gemaakt heeft. Het heeft een prominente plek gekregen zodat je er niet omheen kunt als je bij ons binnen komt. Ik heb beloofd reclame te maken voor hem als kunstenaar, en bij deze doe ik dat dan ook. Nogmaals dank Maico!

Op de foto’s kunt je Maico zien met het kunstwerk wat hij gemaakt heeft.

Meer weten?

- Mijn Geldkompas - Zorgvuldig, laagdrempelig en met hart voor mensen | Europalaan 16 | 2408 BG  Alphen aan de Rijn | © Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering en Curatele