Onze diensten

Inkomensbeheer

Bij Inkomensbeheer is jouw bewindvoerder of curator verantwoordelijk, maar laat het beheer van je financiën doen door Mijn Geldkompas.

Bewind

Een bewindvoerder regelt alles op financieel gebied. Inkomsten en uitgaven worden netjes bijgehouden en de juiste verzekeringen worden afgesloten.

Mentorschap

Een mentor neemt beslissingen op gebied van verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Dit doen we vooral in samenspraak met jou, familie en begeleiding.

Bewind en Mentorschap

Dit is een combinatie van Bewind en Mentorschap.

Curatele

Een curator neemt beslissingen over financiën, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

PGB (Persoons Gebonden Budget)

De zorg die je nodig hebt wordt zelf ingekocht, veelal door je ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger.


Voor wie werken we?


Ons werkgebied

Elk jaar rekenen zo’n 1.000 cliënten op Mijn Geldkompas als dé stichting die mensen met een verstandelijke beperking hulp geeft bij financiën en/of welzijn door op te treden als bewindvoerder, mentor of curator. Ons werkgebied bevindt zich in het westen en midden van het land en is grofweg aan te geven als een cirkel van 50km rondom Alphen aan den Rijn.