Beste lezer(es),

 

Mijn Geldkompas geeft gehoor en invulling aan de richtlijnen vanuit de overheid en het R.I.V.M. die zijn uitgevaardigd op donderdag 12 maart 2020. In ieder geval tot 1 april zullen onderstaande gemaakte afspraken binnen Mijn Geldkompas gelden, tenzij tussentijds de overheid met andere richtlijnen/ aanwijzingen komt.

  • Binnen het kantoor is een roulerend rooster gemaakt van de aanwezigheid van medewerkers. Uitgangspunt is minimale bezetting op kantoor, zodat dagelijkse werkzaamheden voortgang kunnen hebben. De andere ingeroosterde medewerkers voor die dag zullen dan thuiswerken.
  • Alle fysieke afspraken met derden zijn afgezegd voor deze periode. Daar waar op een andere manier contact nodig is, zal gebruik gemaakt worden van telefoon of skype bijv.
  • Bezoeken aan de Rechtbank hebben we nog even buiten beschouwing gelaten. We willen even afwachten ook wat de Rechtspraak hier zelf over besluit.

Doel is de dagelijkse werkzaamheden doorgang te laten vinden. Dat betekent dat er geen veranderingen komen waar het gaat om betalen, bijvoorbeeld naar leefgeldrekeningen. Verwerking van post en dergelijke zal doorgaan.

Vanwege de beperkte bezetting de komende weken kan het zijn dat u niet direct de medewerker te spreken krijgt die u wenst. Ik vraag u hiervoor begrip. Het helpt ons als u dan via de mail een bericht stuurt naar ons. Medewerkers die thuis werken op dat moment krijgen dan de mail direct doorgestuurd en kunnen reageren.

De medewerkers van de afdeling Welzijn ( voor curatele en mentor-zaken) hebben een mobiele telefoon van Mijn Geldkompas. Manieren om contact met hen te zoeken blijven hetzelfde.

Met hartelijke groet

Huib van Vliet

directeur Mijn Geldkompas