Zoals u hebt kunnen lezen in de afgelopen nieuwsbrief gaat het kantoor van Mijn Geldkompas verhuizen. Per februari 2019 zullen we een nieuw adres en telefoonnummer gaan krijgen. We gaan van het terrein van Hooge Burch in Zwammerdam, waar we ruimtes huurden, naar Alphen aan den Rijn. Daar zullen we in het TAURO gebouw gaan werken. Met de verhuizing naar Alphen aan den Rijn zal Mijn Geldkompas geen gebruik meer maken van de (ingehuurde) ondersteuning op gebied van ICT en telefonie vanuit Ipse de Bruggen. We krijgen dan ook een nieuw telefoonnummer wat u te zijner tijd zult kunnen lezen op onze website en/of verhuisbericht.

Inmiddels zijn de verbouwings- en installatiewerkzaamheden in volle gang en kijken we uit naar de verhuizing. We stellen alles in het werk om deze verhuizing geen nadelige gevolgen te laten hebben op onze dienstverlening. Overigens blijven het website adres en de emailadressen die we gebruiken hetzelfde.

Huib van Vliet