Mentorschap

Een mentor helpt mensen bij het nemen van beslissingen. Bijvoorbeeld over verzorging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt de beslissing in overleg met jou.

Je beslist het liefst zoveel mogelijk zelf. Maar soms vindt de rechtbank dat iemand geen verantwoorde beslissingen kan nemen. Bijvoorbeeld over een medische behandeling. Of over begeleiding of de keus voor zelfstandig wonen. Voor deze mensen bestaat wettelijk mentorschap. Deze maatregelen beschermen jou tegen misbruik van anderen. Wettelijk mentorschap is speciaal voor meerderjarigen. Ben je nog geen 18 jaar? Dan nemen je ouders of je voogd beslissingen over jou.

Links en downloads

Informatie over mentorschap

Meer weten?

Meer weten?

- Mijn Geldkompas - Zorgvuldig, laagdrempelig en met hart voor mensen | Spoorlaan 19-146 | 2471 PB Zwammerdam | © Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering en Curatele