Mentorschap

Een mentor helpt mensen bij het nemen van beslissingen. Bijvoorbeeld over verzorging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt de beslissing in overleg met jou.

Je beslist het liefst zoveel mogelijk zelf. Maar soms vindt de rechtbank dat iemand geen verantwoorde beslissingen kan nemen. Bijvoorbeeld over een medische behandeling. Of over begeleiding of de keus voor zelfstandig wonen. Voor deze mensen bestaat wettelijk mentorschap. Deze maatregelen beschermen jou tegen misbruik van anderen. Wettelijk mentorschap is speciaal voor meerderjarigen. Ben je nog geen 18 jaar? Dan nemen je ouders of je voogd beslissingen over jou.

Bewind in combinatie met mentorschap

Bewind plus mentorschap is op veel punten hetzelfde als curatele. Curatele is een maatregel die nog verder gaat. Vooral als je deelneemt aan de maatschappij met al haar risico’s. Het komt regelmatig voor dat een eerder uitgesproken beschermingsbewind wordt aangevuld met mentorschap als dat wenselijk is.

Meer weten?

- Mijn Geldkompas - Zorgvuldig, laagdrempelig en met hart voor mensen | Europalaan 16 | 2408 BG  Alphen aan de Rijn | © Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering en Curatele