Curatele

Een curator neemt zelfstandig besluiten over jouw financiën en over je verzorging of begeleiding. Als je onder curatele komt te staan, ben je niet meer handelingsbekwaam. Dat betekent dat je alleen nog besluiten mag nemen met toestemming van je curator.

Je beslist het liefst zoveel mogelijk zelf. Maar soms vindt de rechtbank dat iemand geen verantwoorde beslissingen kan nemen. Bijvoorbeeld over een medische behandeling. Of over geld of de keus voor zelfstandig wonen. Voor deze mensen bestaat curatele. Deze maatregelen beschermen jou tegen misbruik van anderen. Curatele is er alleen voor meerderjarigen. Ben je nog geen 18 jaar? Dan nemen je ouders of je voogd beslissingen over jou.

Meer weten?

- Mijn Geldkompas - Zorgvuldig, laagdrempelig en met hart voor mensen | Europalaan 16 | 2408 BG  Alphen aan de Rijn | © Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering en Curatele