Budgetbeheer

  • Bij budgetbeheer is jouw bewindvoerder of curator verantwoordelijk voor het beheer van je financiën.
  • Wij openen een betaalrekening en een spaarrekening voor jou. Deze rekeningen beheren wij en we stellen elk jaar een begroting op.
  • Ook doen we jouw betalingen.
  • Aan het eind van het jaar maken we een financieel jaaroverzicht. De bank stuurt de bankafschriften en het jaaroverzicht naar je bewindvoerder of curator.
  • Al je inkomsten en uitgaven beheren wij. We zijn verantwoordelijk voor jouw betaalrekeningen.
  • Uitkeringen vragen wij aan. Dat geld komt binnen op jouw rekening.
  • Jij hoeft geen contact te onderhouden met de zorgverzekeraar en het zorgkantoor voor de eigen bijdrage Wlz: dat regelen wij voor je.
  • Heb je recht op zorgtoeslag en huurtoeslag? Dan vragen wij dat aan.
  • Ook de belastingaangifte doen wij.
  • Eventueel sluiten we een overlijdensverzekering af.

Meer weten?

- Mijn Geldkompas - Zorgvuldig, laagdrempelig en met hart voor mensen | Europalaan 16 | 2408 BG  Alphen aan de Rijn | © Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering en Curatele