Bewindvoering

Een bewindvoerder regelt alles op financieel gebied. Als wij bewindvoerder zijn, betalen we jouw rekeningen. Ook regelen we uitkeringen en verzekeringen. Bewindvoering bestaat uit budgetbeheer aangevuld met deze diensten:

  • Voor het beheer van de bezittingen en de financiën zijn wij verantwoordelijk.
  • Jouw jaarbegroting keuren we goed.
  • We controleren of de uitgaven kloppen.
  • Jouw vermogen beheren wij.
  • Bewindvoering, mentorschap en curatele lopen via de rechter. Daarom leggen wij eens per jaar verantwoording af aan de kantonrechter.

Links en downloads

Informatie over bewindvoering

Meer weten?

Meer weten?

- Mijn Geldkompas - Zorgvuldig, laagdrempelig en met hart voor mensen | Spoorlaan 19-146 | 2471 PB Zwammerdam | © Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering en Curatele