Bewindvoering

Een bewindvoerder regelt alles op financieel gebied. Als wij bewindvoerder zijn, betalen we jouw rekeningen. Ook regelen we uitkeringen en verzekeringen. Bewindvoering bestaat uit budgetbeheer aangevuld met deze diensten:

  • Voor het beheer van de bezittingen en de financiën zijn wij verantwoordelijk.
  • Jouw jaarbegroting keuren we goed.
  • We controleren of de uitgaven kloppen.
  • Jouw vermogen beheren wij.
  • Bewindvoering, mentorschap en curatele lopen via de rechter. Daarom leggen wij eens per jaar verantwoording af aan de kantonrechter.

Bewind in combinatie met mentorschap

Bewind plus mentorschap is op veel punten hetzelfde als curatele. Curatele is een maatregel die nog verder gaat. Vooral als je deelneemt aan de maatschappij met al haar risico’s. Het komt regelmatig voor dat een eerder uitgesproken beschermingsbewind wordt aangevuld met mentorschap als dat wenselijk is.

Meer weten?

- Mijn Geldkompas - Zorgvuldig, laagdrempelig en met hart voor mensen | Europalaan 16 | 2408 BG  Alphen aan de Rijn | © Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering en Curatele