Over ons – Missie en visie

Mijn Geldkompas is de nieuwe naam van de stichting Budgetbeheer, Bewindvoering en Curatele (BBC). BBC is opgericht in 2015. Wij werken vooral voor cliënten van zorginstelling Ipse de Bruggen.

Dit is onze missie:

Mijn Geldkompas ondersteunt de cliënten van Ipse de Bruggen, mensen met een (licht) verstandelijke of een (ernstig) meervoudige beperking, bij hun deelname aan het economisch verkeer. Wij bieden hen praktisch en laagdrempelig ondersteuning op het gebied van financieel beheer. Tijdelijk of een leven lang. We doen dat vanuit onze expertise op het terrein van financieel beheer, bewindvoering en curatele en mentorschap. En we doen dat vooral vanuit de menselijke maat van liefde, aandacht en de normale behoefte om gezien en gehoord te worden. Onze medewerkers zetten zich in met hart en ziel. Onze organisatie staat voor vakmanschap waarbij we ons betrokken, betrouwbaar en transparant opstellen.

Dit zijn onze kernwaarden:

Klantgericht

De wensen van onze cliënt zijn uitgangspunt van onze dienstverlening. Binnen de (wettelijke) mogelijkheden komen we aan de wensen van de cliënten tegemoet. Als curator of mentor zijn we betrokken bij het leven van de cliënt. Wij kennen de mensen die belangrijk zijn in het leven van de cliënt. We hebben regelmatig contact met de cliënt.

Accuraat

We zeggen wat we doen en doen wat we beloven. Onze werkwijze is zeer zorgvuldig, waarbij we tijdig informatie aanleveren aan cliënten en de rechtbank. Het inrichten van de organisatie is gebaseerd op een zorgvuldig evenwicht tussen betaalbare tarieven, gezonde financiële reserve en de ontplooiing van onze medewerkers.

Toegankelijk

We zijn dagelijks tijdens kantooruren bereikbaar voor cliënten. We staan cliënten en hun vertegenwoordigers op een prettige manier te woord door aan te sluiten bij hun belevingswereld. Onze website is ruim en overzichtelijk ingericht. We streven naar een werkwijze waarbij cliënten zelf inzicht kunnen verkrijgen in hun financiën.

Meer weten?

- Mijn Geldkompas - Zorgvuldig, laagdrempelig en met hart voor mensen | Europalaan 16 | 2408 BG  Alphen aan de Rijn | © Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering en Curatele