Geachte lezer,

De tarieven voor 2020 zijn vastgesteld door Mijn Geldkompas. U kunt deze inzien en downloaden op de pagina ‘algemeen’.  Daar waar Mijn Geldkompas wettelijk vertegenwoordiger is van een cliënt worden de tarieven van de Rechtspraak gevolgd. Een uitzondering hierop is het tarief voor beschermingsbewind bij cliënten die binnen een instelling woonachtig zijn. Daar waar Mijn Geldkompas inkomensbeheer verzorgt is gekozen voor een indexering van 1,8898% voor 2020. Dit is het indexeringspercentage wat de Rechtspraak hanteert voor 2020 voor haar tarieven.

Huib van Vliet

Mijn Geldkompas